REVISTES D'EDUCACIÓ

Aquí trobareu una selecció de revistes educatives online...GUIX GUIX D'INFANTIL AULA D'INFANTILReflexions, recursos didàctics i experiències pedagògiques d'educació primària Reflexions, recursos didàctics i experiències pedagògiques d'educació infantil. Reflexiones, recursos didácticos y experiencias pedagógicas de educación infantil.
Ed. Graó Ed. Graó Ed. Graó
WEB / HEMEROTECA WEB / HEMEROTECA WEB / HEMEROTECA


AULA DE SECUNDARIA DOTZE 18 EUFONÍADidáctica - Tutoria - Orientación - Gestión Didàctica - Tutoria - Gestió - Orientació Didáctica de la Música. Reflexiones, recursos y experiencias para educación primaria y secundaria (ESO y Bachillerato).
Ed. Graó Ed. Graó Ed. Graó
WEB / HEMEROTECA WEB / HEMEROTECA WEB / HEMEROTECA


FÒRUM ÍBER AULA DE INNOVACIÓN EDUCATIVARevista d'organització i gestió educativa. Dirigida a directors i administradors de l'educació. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografia e Historia. Reflexiones, recursos y experiencias para educación primaria y secundaria (ESO y Bachillerato). Reflexiones, recursos didácticos y experiencias pedagógicas para educación primaria y secundaria (ESO)
Ed. Graó Ed. Graó Ed. Graó
WEB / HEMEROTECA WEB / HEMEROTECA WEB / HEMEROTECA


ALAMBIQUE TÁNDEM TEXTOSRevista de Didàctica de las Ciencias Experimentales. Reflexiones, recursos y experiencias para educación primaria y secundaria (ESO y Bachillerato). Revista de Didàctica de la Educación Física. Reflexiones, recursos y experiencias para educación primaria y secundaria (ESO y Bachillerato). Revista de Didàctica de la Lengua y de la Literatura.
Ed. Graó Ed. Graó Ed. Graó
WEB / HEMEROTECA WEB / HEMEROTECA WEB / HEMEROTECA


UNO CRECER EN FAMILIA VIURE EN FAMÍLIARevista de Didáctica de las Matemáticas. Reflexiones, recursos y experiencias para educación primaria y secundaria (ESO y Bachillerato) Revista para madres y padres. Crianza, educación, psicologia y salud infantil desde el embarazo hasta los ocho años Revista per a mares i pares. Criança, educació, psicologia i salut infantil des de l'embaràs fins els vuit anys
Ed. Graó Ed. Graó Ed. Graó
WEB / HEMEROTECA WEB / HEMEROTECA WEB / HEMEROTECA


PERSPECTIVA ESCOLAR IN-FÀN-CI-A IN-FAN-CIALa revista s'adreça als professionals de l'educació i contribueix a difondre experiències educatives innovadores i promoure reflexions teòriques sobre l'ensenyament obligatori, particularment dels infants de 6 a 16 anys i l'educació en general. Revista amb vocació de constituir un fòrum viu de comunicació, reflexió, diàleg i col·laboració per a tots els que estan relacionats amb l'atenció i educació dels infants de 0 a 6 anys. Revista amb voluntat de constituir un punt de reflexió i debat entorn a l'educació de 0 a 6 anys entre els mestres d'arreu d'Espanya.
Associació de Mestres 
Rosa Sensat
Associació de Mestres 
Rosa Sensat
Associació de Mestres 
Rosa Sensat
WEB I HEMEROTECA WEB  I HEMEROTECA WEB I HEMEROTECA


INFÀNCIA A EUROPA INFANCIA EN EUROPA INFANCIA LATINOAMERICANAAquesta revista que aparegué el 2001 es publica simultàniament en 15 llengües per tot Europa, inclòs el català i el castellà, amb l'objectiu de ser una font important d'informació, de reflexió i d'inspiració sobre nous desenvolupaments i noves iniciatives per millorar les vides dels infants. Una revista para las personas interesadas en la educación de la infancia y para todos los que trabajan con y para los niños y niñas de 0 a 10 años. Indispensable para mantenerse informado de las políticas, de la investigación y las prácticas europeas. Publicada simultaneamente en ocho lenguas por una red de revistas europeas. Aquesta revista pretén articular una xarxa entre professionals del camp de la infància dels països llatinoamericans per tal de crear un mitjà de comunicació i intercanvi d'idees i experiències pedagògiques, així com una eina de reflexió i col·laboració des de la pràctica i la teoria, al servei de la formació continua i la renovació pedagògica dels mestres d'educació infantil.
Associació de Mestres 
Rosa Sensat
Associació de Mestres 
Rosa Sensat
Associació de Mestres 
Rosa Sensat
WEB I HEMEROTECA WEB I HEMEROTECA WEB I HEMEROTECA


CUADERNOS DE PEDAGOGIA DEBATS D'EDUCACIÓ EDUCACIÓN 3.0


Revista mensual que ofrece toda la actualidad del sector de la enseñanza en forma de experiencias, artículos de opinión, entrevistas, reportajes, legislación .. Té per objectiu promoure el debat sobre temes d'actualitat i de fons que considerem claus en relació als reptes i problemes que ha d'afrontar l'educació en el context social, polític i econòmic que vivim. L'objectiu de la revista és contribuir a fer més senzilla la integració de les TIC al sector educatiu.
Wolters Kluwer Educación Fundació Jaume Bofill Revista Educación 3.0
WEB I HEMEROTECA WEB I HEMEROTECA WEB / HEMEROTECA


REVISTA DE EDUCACIÓNLa revista es un testigo privilegiado de la evolución de la educación en las últimas décadas, así como un reconocido medio de difusión de los avances en la investigación y la innovación en este campo, tanto desde una perspectiva nacional como internacional.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte


WEB / HEMEROTECA


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada